I like your whimsical, spirited style. There’s a personality there: a self-effacing but intrepid one, with a wry view of her own compulsions and misadventures.” Arthur Plotnik, author, among many other things on the subject of writing.

“…your pacing and imagery, the characterization, all contributed to the force of engagement”. Arthur Plotnik

 “I am moved by the sincerity of both your note and “An Old Panama Hat“.  As I think I wrote somewhere, sincerity is itself a powerful force and there is no faking it”. Arthur Plotnik

«Der e jo ikkje tvil om at du kan skriva. Det e morsomt, og det e ting folk kjenne seg igjen i.»     Per Inge Torkelsen, komiker, foredragsholder

“Due to this and her university- and other studies within the field of archaeology, her reading is both enlightening and entertaining…”,  “She is easy and stimulating to cooperate with and contributes with creative solutions throughout the projects she’s involved in.” Aud BeverfjordEditor in Chief, SPORThe Museum of Natural History and Archaeology NTNU

Any prospective employers would be extremely fortunate to have Astrid on their team.  On a personal level, Astrid is a very considerate person, exceptionally easy to communicate with. Astrid is a loyal and dedicated person, who fully devotes her time and energy in projects”, ” … she is enthusiastic and commited”.  Alexandra Angeletaki, project manager NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Library.

Astrid har vist stor evne til å jobbe selvstendig og har med sikker språkføring og høyt faglig nivå tilført prosjektene stor merverdi.  Hun er lett å samarbeide med og er flink til å bidra med kreative løsninger i utviklingsfasen av prosjektene…”. Asgeir Våg, Forlagsdirektør Trøndersk Forlag

“…er svært språksikker og har et skarpt blikk også for litterære svakheter og styrker. Hun er effektiv og meget dyktig”. Alexandra Beverfjord, forfatter og nyhetsredaktør Dagbladet